Thomas Paine vo Veku rozumu: "Všemocný Lektor tým, že zobrazil princípy vedy v štruktúre vesmíru, pozval človeka k štúdiu a napodobňovaniu. Akoby On povedal obyvateľom tejto planéty, ktorú voláme našou: "Vytvoril som Zem pre človeka, aby ju obýval a predložil som hviezdnaté nebo, aby bolo viditeľným, aby učilo človeka vede a umeniu. Teraz sa môže sám starať o svoje pohodlie a učiť sa z mojej štedrosti, aby všetci boli voči sebe láskaví."

V minulom článku (v prvej časti) plnom Paineových citácií som akoby z rýchlika predstavila "náboženské" presvedčenie Thomasa Painea. Náboženské dávam schválne do úvodzoviek, pretože ťažko povedať, či je deizmus skutočne náboženstvo. Každý Deista je jedinečný vo svojich názoroch a všetci sa zhodujú iba v tom, že niečo či Niekto ako Boh stvoril tento...

Pred 281 rokmi sa v malom mestečku Thetford, v oblasti Norfolk v
Anglicku, narodil rodičom Francis a Jospehovi Thomas Paine.

Za všetkým hľadaj ženu. Ani by som nepovedala. Ženám slúži ku cti, že nezaložili žiadne náboženstvo, že táto záľuba patrí výhradne mužom. Som hrdá, že moje pohlavie nemá s touto záležitosťou vôbec nič spoločné. Na hlúposti nemali čas; rodili a vychovávali deti.

Priznám sa, že najviac zo všetkého ma na Paineovi fascinuje jeho život sám, jeho prístup k jeho životným peripetiám a nadovšetko jeho náboženský postoj. Čiastočne som zvládla aj jeho politické názory, ale úprimne, ťahanice proti Royalistom či neskôr Federalistom ma až tak nelákajú a nefascinujú, ako napríklad jeho Vek rozumu - The Age of Reason....

"The Almighty Lecturer, by displaying the principles of science in the structure of the universe, has invited man to study and to imitation. It is as if He has said to the inhabitants of this globe that we call ours, "I have made an earth for man to dwell upon, and I have rendered the starry heavens visible, to teach him science and the arts. He can now provide for his own comfort, and learn from my munificence to all to be kind to each other."


© 2018.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky